Damga Vergisi Hesaplama

Aşağıdaki hesaplama aracıyla farklı kağıt türleri için ödenmesi gereken vergi tutarını, güncel oranlarla kolayca hesaplayabilirsiniz. Bunun için kağıt türünü seçtikten sonra ilgili tutarı da girerek hesapla butonuna basınız.

Sayfanın devamında bu konu hakkında merak edilen soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.
Damga Vergisi Hesaplama Aracı
* Doldurulması zorunlu alanlar.
  1. Aşağıdaki brüt tutar alanına sözleşmede belirtilen süre içerisinde ödenecek stopaj ve KDV dahil toplam bedeli giriniz. Örneğin, aylık brüt kira bedeli sabit 1000 TL ve sözleşme süresi 12 ay ise aşağıdaki brüt tutar alanına 12000 yazmanız gerekmektedir. Brüt kira tutarını bilmiyorsanız Stopaj Hesaplama aracımızla kolayca hesaplayabilirsiniz. Kira Stopaj Hesaplama aracı için buraya tıklayın
  2. TL
    Örn. 60250,75
Sitene Ekle

İlgili Hesaplamalar

Damga vergisi nedir?

Bazı yazılı kağıtlar vergiye tabidir. İlgili kanundaki kağıtlar terimi, yazılıp imzalamak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade etmektedir.

Damga vergisi nasıl hesaplanır?

Oranlar ve maktu tutarlar her sene başında devlet tarafından belirlenmektedir. Nispi vergiye tabi olan kağıtların ihtiva ettiği para tutarı ile ilgili oranla çarpılarak ödenecek tutar hesaplanır. Maktu vergiye tabi kağıtlarda ise kağıt içeriğinden bağımsız olarak sabit tutarlarda tahsilat yapılmaktadır.

Sözleşmelerde damga vergisi oranı nedir?

Kira ve 2. el araç devir sözleşmeleri haricinde nispi vergiye tabi sözleşmelerden 2022 yılında binde 9,48 oranında alınmaktadır.

Kira sözleşmesi için damga vergisi oranı nedir?

Bu kontratlardan alınacak tutar, kefil türüne ve brüt (stopaj veya KDV dahil) kira tutarına göre değişmektedir. 2022 yılında kefilsiz sözleşmelerden binde 1,89, adi kefillilerden binde 11,37, müteselsil kefilli olanlardan ise binde 9,48 oranında tahsil edilmektedir.

Müteselsil kefil nedir?

Borcun yerine getirilmesinde aynen borçlu gibi borcun ödenmesini üstlenen kimselere müteselsil kefil denilmektedir.

2022 yılı için azami damga vergisi tutarı nedir?

2022 yılı için alıbilecek en yüksek tutar 4.814.234,00 TL'dir.

Damga vergisini kim öder?

Mükellef, kağıtları imza edenlerdir. Resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişiler öder.

Yabancı memleketlerle Türkiye'deki yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen kağıtların vergisini, Türkiye'de bu kağıtları resmi dairelere ibraz eden, üzerlerinde devir veya ciro işlemleri yapanlar veya harhangi bir suretle hükümlerinden faydalananlar öderler. Ancak bunlardan ticari veya mütedavil kağıt mahiyetinde bulunanların ise, bunları en evvel satan veya kabul veya başka suretle kullanan kişiler öderler.

Bir kağıtta birden fazla sözleşme veya işlem bulunuyorsa hesaplama nasıl yapılır?

Bir kağıtta birbirinden tamamen ayrı birden fazla akit ve işlem bulunduğu takdirde bunların herbirinden ayrı ayrı tahsilat yapılır. Bir kağıtta toplanan akit ve işlemler birbirine bağlı ve bir asıldan doğma oldukları durumda ise, en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya işlem üzerinden hesaplama yapılmaktadır. Ancak asıl işlemin akitlerinden başka bir şahsın eklenen akit ve işlemi de ayrıca vergiye tabidir.

Yabancı para ihtiva eden kağıtlarda nasıl hesaplanır?

Kağıtlarda yazılı yabancı paralar Maliye Bakanlığınca tayin ve ilan edilecek fiyat üzerinden Türk parasına çevrilerek ona göre tahsilat yapılmaktadır.