Damga Vergisi Hesaplama

Aşağıdaki damga vergisi hesaplama aracıyla farklı kağıt türleri için ödenmesi gereken damga vergisi tutarını, güncel vergi oranlarıyla kolayca hesaplayabilirsiniz. Damga vergisi tutarını hesaplamak için kağıt türünü seçtikten sonra ilgili tutarı da girerek hesapla butonuna basınız.

Hesaplama yaptıktan sonra sayfanın devamında Damga Vergisi Hesaplama 2018 ile ilgili sıkça sorulan soruların yanıtlarını ve ziyaretçilerimizin Damga Vergisi Hesaplama 2018 aracı ile ilgili yorumlarını bulabilirsiniz.
Damga Vergisi Hesaplama Aracı
* Doldurulması zorunlu alanlar.
  1. Aşağıdaki brüt tutar alanına kira sözleşmesinde belirtilen süre içerisinde ödenecek toplam brüt (stopaj veya KDV dahil) kira tutarını giriniz. Örneğin, aylık brüt kira tutarı sabit 1000 TL ve sözleşme süresi 12 ay ise aşağıdaki brüt tutar alanına 12000 yazmanız gerekmektedir. Brüt kira tutarını bilmiyorsanız Kira Stopaj Hesaplama aracımızla kolayca hesaplayabilirsiniz. Kira Stopaj Hesaplama aracı için buraya tıklayın
  2. TL
    Örn. 60250,75
Sitene Ekle

Damga vergisi nedir?

Damga Vergisi Kanunu ile bazı yazılı kağıtlar damga vergisine tabidir. Bu kanundaki kağıtlar terimi, yazılıp imzalamak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade etmektedir.

Damga vergisi nasıl hesaplanır?

Damga vergisi oranları ve maktu vergi tutarları her sene başında devlet tarafından belirlenmektedir. Nispi damga vergisine tabi olan kağıtların ihtiva ettiği para tutarı ile ilgili damga vergisi oranı çarpılarak damga vergisi tutarı hesaplanır. Maktu damga vergisine tabi kağıtlarda ise kağıt içeriğinden bağımsız olarak sabit değerlerde damga vergisi uygulanmaktadır.

Sözleşmelerde damga vergisi oranı nedir?

Kira sözleşmeleri ve 2. el araç devir sözleşmeleri haricinde nispi damga vergisine tabi sözleşmelerden 2018 yılında binde 9,48 oranında damga vergisi alınmaktadır.

Kira sözleşmesinde damga vergisi oranı nedir?

Kira kontratlarından alınacak damga vergisi tutarı, kefil türüne ve brüt (veya KDV dahil) kira tutarına göre değişmektedir. 2018 yılında kefilsiz kira sözleşmelerinden binde 1,89, adi kefilli kira sözleşmelerinden binde 11,37, müteselsil kefilli kira sözleşmelerinden ise binde 9,48 oranında damga vergisi alınmaktadır.

Müteselsil kefil nedir?

Borcun yerine getirilmesinde aynen borçlu gibi borcun ödenmesini üstlenen kimselere müteselsil kefil denilmektedir.

2018 yılı için azami damga vergisi tutarı nedir?

2018 yılı için alıbilecek en yüksek damga vergisi tutarı 2.135.949,30 TL'dir.

Hangi tür sözleşmeler damga vergisine tabidir?

Belli para ihtiva eden sözleşmelerden; mukavelenameler, kira sözleşmeleri, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler, resmi dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler, taksitle satış sözleşmeleri, devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri, paket tur sözleşmeleri, abonelik sözleşmeleri, mesafeli satış sözleşmeleri, Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler, toptan elektrik satış sözleşmeleri, perakende elektrik satış sözleşmeleri, toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler ve tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler damga vergisine tabidir.

Damga vergisini kim öder?

Damga vergisinin mükellefi, kağıtları imza edenlerdir. Resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişiler öder.

Yabancı memleketlerle Türkiye'deki yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen kağıtların vergisini, Türkiye'de bu kağıtları resmi dairelere ibraz eden, üzerlerinde devir veya ciro işlemleri yapanlar veya harhangi bir suretle hükümlerinden faydalananlar öderler. Ancak bunlardan ticari veya mütedavil kağıt mahiyetinde bulunanların vergisini, bunları en evvel satan veya kabul veya başka suretle kullanan kişiler öderler.

Bir kağıtta birden fazla sözleşme veya işlem bulunuyorsa damga vergisi nasıl hesaplanır?

Bir kağıtta biribirinden tamamen ayrı birden fazla akit ve işlem bulunduğu takdirde bunların herbirinden ayrı ayrı vergi alınır. Bir kağıtta toplanan akit ve işlemler birbirine bağlı ve bir asıldan doğma oldukları durumda ise damga vergisi, en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya işlem üzerinden alınır. Ancak bu akit ve işlemlere asıl işlemin akitlerinden başka bir şahsın eklenen akit ve işlemi de ayrıca vergiye tabidir.

Yabancı para ihtiva eden kağıtlarda damga vergisi nasıl hesaplanır?

Damga vergisine tabi kağıtlarda yazılı yabancı paralar Maliye Bakanlığınca tayin ve ilan edilecek fiyat üzerinden Türk parasına çevrilerek ona göre damga vergisi alınmaktadır.

Damga Vergisi Hesaplama 2018 aracını siteme nasıl eklerim?

Damga Vergisi Hesaplama 2018 aracımızı sitenize ekleyerek mevcut ziyaretçilerinize kolayca farklı bir içerik sunarken aynı zamanda yeni ziyaretçiler elde etme fırsatı da yakalarsınız. Buraya tıklayarak Damga Vergisi Hesaplama 2018 aracımızı kendi sitenizin tasarımına göre özelleştirebilir ve tamamen ücretsiz olarak sitenize ekleyebilirsiniz.

Damga Vergisi Hesaplama 2018 ile İlgili Hesaplamalar

dpx